KPACHP

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
 
 
 
 
 
 

Vážení členové Klubu přátel a chovatelů pudlů,
dovolujeme si vám připomenout, 
že členské příspěvky na rok 2017 ve výši 400,- Kč je třeba uhradit nejpozději do konce měsíce ledna
 na účet :
198685374/0300, variabilní symbol 11

Děkujeme.

___________________________________________________________________________________
POZOR!

Hlavní poradce chovu upozorňuje na nutnost předložení kopií povinných vyšetření k datu bonitace,
 kde je pes přihlášen, bez těchto dokumentů nebude bonitace provedena.
Podmínky k bonitaci a chovu jsou uvedeny v Bonitačním a Zápisním řádu !Děkujeme
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky