aktuální informace 2019 - KPACHP

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

aktuální informace 2019

 
 
 
Usnesení z Valné hromady KPaCHP, z.s.,
konané v hotelu Svornost v Dolních Počernicích dne 9.12.2018

Počet přítomných členů 7, počet členů v zastoupení 1 ( Bc. Miluše Rýznarová ), celkem 8, počet hostů 1 - Ing. Jan Vrbský

1. Valná hromada vzala na vědomí informace členům spolku:
Zpráva o činnosti klubu - přednesená předsedkyní p. Vlastou Grünfeldovou
Zpráva hlavního poradce chovu - přednesená p. Jitkou Procházkovou
Zpráva výstavního referenta - přednesená za místopředsedkyni p.Mgr. Kateřinu Strand p.Vlastou Grünfeldovou
Zpráva kontrolní komise - přednesená p. Lucií Menclovou

2. Valná hromada schválila hospodaření za uplynulé období

3. Valná hromada schválila neměnící se výši členských příspěvků na rok 2019

4. Valná hromada odsouhlasila s platností od 1.1.2019:
- zvýšení výstavních poplatků o 100,- Kč na CAC výstavách a výstavách posuzovaných zahraničními rozhodčími
- zvýšení poplatku za platbu na výstavě na 200,- Kč
- zvýšení poplatků u nečlenů klubu ( bonitace 1.000,- Kč, vystavení krycího listu 1.000,- Kč, přejímka vrhu - 200,- Kč za štěně, poplatek za krytí vlastním psem 1.000,- Kč )

- zavedení dalších povinných a doporučených zdravotních vyšetření pro chov:

a) velcí pudlové : doporučená genetická vyšetření k bonitaci- Neonatální encefalopatie /NEWS/ , Degenerativní Myelopatie /DM/, von Willebrandova nemoc /VWD typ I/.
Povinně pouze u jednoho z jedinců plánovaného spojení - Neonatální encefalopatie /NEWS/ , Degenerativní Myelopatie /DM/, von Willebrandova nemoc /VWD typ I/
-doporučena oční genetické vyšetření PRA-prcd, PRA-rcd4 vyskytující se u velkých pudlů
-doporučeno kardiologické vyšetření před chovem k vyloučení srdečních vad vyskytujících se u velkého rázu pudla ( seznam lékařů bude k dispozici na webu klubu )

b) toy, trpasličí, střední - prcd-PRA povinně
Při větším počtu barev v rodokmenech ( dle dohledání v databázích ), bude v individuálnich případech požadován genetický test pro možný přenos další standardní barvy srsti. 
Týká se pouze standardních barev, ne vícebarevných.

c) všechny rázy:
- spojení bílá x stříbrná řešit barvu při bonitaci.
V protokolu kontroly vrhu bude zapsáno: předpoklad použití konkrétního jedince pro barvu stříbrnou

- agenda barvy plavá-červená předána poradkyni chovu Jitce Pizúrové

Závěr:
Toto usnesení bylo hlasitě přečteno a schváleno jednohlasně.


Zapsala: Jitka Pizúrová

Předsedající: Vlasta Grünfeldová
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky