- KPACHP

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Soutěže
 
Pudl roku, chovatel roku a člen KPaCHP  výsledky 2015 zde
Tato soutěž má detekovat nejúspěšnější české pudly na základě jejich výstavních výsledků získaných v daném roce nejen v ČR, ale samozřejmě i v zahraničí. Není v zájmu ze soutěže diskriminovat - nebo v soutěži jakkoliv omezovat - vystavovatele, kteří vynakládají nemalé finanční částky na náročné výstavy mimo naši zemi a reprezentují tak celou Českou republiku. Není ani v zájmu zapomínat na vítěze závěrečných soutěží výstav všech plemen, neboť pokud jedinec v takové kategorii uspěje, získává mezi diváky možné nové příznivce pro své plemeno. Proto bodový systém KPaCHP o.s. zahrnuje i výsledky odpoledních soutěží nejen výstav klubových, ale i výstav mezinárodních a národních. U každého jedince se započítává maximálně deset výstav s nejvyšším získaným bodovým ohodnocením, aby alespoň určitou teoretickou šanci uspět měli i méně se vystavující, avšak neméně krásní jedinci. V každém výškovém rázu se vyhlašuje pět nejúspěšnějších, z nichž první tři jsou odměňováni věcnými cenami – poháry Bauer. Nejúspěšnější pudl, tedy pudl s celkově nejvyšším bodovým ohodnocením získaným mezi všemi výškovými rázy, získá navíc i speciální pohár. Pudlové vícebarevní tvoří samostatnou kategorii, ve které se vyhodnocují tři nejúspěšnější a ti jsou odměňováni věcnými cenami
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky