- KPACHP

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Soutěže
 
Pudl roku 

Tato soutěž má detekovat nejúspěšnější české pudly na základě jejich výstavních výsledků získaných v daném roce nejen v ČR, ale samozřejmě i v zahraničí. Není v zájmu ze soutěže diskriminovat - nebo v soutěži jakkoliv omezovat - vystavovatele, kteří vynakládají nemalé finanční částky na náročné výstavy mimo naši zemi a reprezentují tak celou Českou republiku. Není ani v zájmu zapomínat na vítěze závěrečných soutěží výstav všech plemen, neboť pokud jedinec v takové kategorii uspěje, získává mezi diváky možné nové příznivce pro své plemeno. Proto bodový systém KPaCHP o.s. zahrnuje i výsledky odpoledních soutěží nejen výstav klubových, ale i výstav mezinárodních a národních. U každého jedince se započítává maximálně deset výstav s nejvyšším získaným bodovým ohodnocením, aby alespoň určitou teoretickou šanci uspět měli i méně se vystavující, avšak neméně krásní jedinci. V každém výškovém rázu se vyhlašuje pět nejúspěšnějších, z nichž první tři jsou odměňováni věcnými cenami – poháry Bauer. Nejúspěšnější pudl, tedy pudl s celkově nejvyšším bodovým ohodnocením získaným mezi všemi výškovými rázy, získá navíc i speciální pohár. Pudlové vícebarevní tvoří samostatnou kategorii, ve které se vyhodnocují tři nejúspěšnější a ti jsou odměňováni věcnými cenami----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chovatel KPaCHP  roku 

Tato soutěž má detekovat úspěšné chovatelské stanice na základě výstavních úspěchů příslušných odchovů. Počet zúčastněných jedinců za každou chovatelskou stanici není nikterak omezen, je v zájmu ponechat chovateli možnost zapojit do soutěže všechny výstavně úspěšné jedince narozené v jeho chovatelské stanici, neboť „každý úspěšný se počítá“ a to neplatí pouze v této soutěži. Za každého zúčastněného jedince se započítává rovněž maximálně deset výstav s nejvyšším bodovým ohodnocením, dle bodového systému soutěže Pudl roku. Vyhlašuje se pět nejúspěšnějších chovatelských stanic, z nichž první tři jsou odměňovány věcnými cenami – poháry Bauer. Pudlové vícebarevní tvoří samostatnou kategorii, ve které se vyhlašují tři nejúspěšnější chovatelské stanice a vítěz je odměněn věcnými cenami.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Člen KPaCHP roku 

Soutěž odměňuje členy KPaCHP o.s., kteří se aktivně a přímo podílejí na pozitivním rozvoji klubu, v jehož důsledku dochází ke stále se rozšiřující členské základně. Každý nový člen klubu má právo dát hlas již stávajícímu členu klubu, který mu členství doporučil. Prostředkem hlasování je příslušná kolonka na přihlášce do klubu. Vyhlašuje se kompletní pořadí, přičemž první tři jsou odměněni věcnou cenou, pohárem Bauer, a titulem Zlatý / Stříbrný / Bronzový člen roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky